Bình chọn cho VLIVE AWARDS 2019 đã kết thúc.

Cảm ơn bạn đã tham gia bình chọn cho thần tượng!

Hẹn gặp lại các bạn tại V HEARTBEAT YEAR END PARTY 2019